VDAB Migrerar från Joomla 1.7 till WordPress

Vi har fått uppdraget att migrera vdab.se till WordPress. VDABs nuvarande hemsida är relativt enkel, ett bildspel och texter som som ska flyttas. De ville dock lägga till ett mindre intränat för de anställda.

Anledningen till migreringen till WordPress var i detta fallet att den webbansvariga tyckte att Joomla 1.7 var onödigt krångligt och svårt att hantera. Och i vissa fall är det så, det beror lite på vilket system man är van att arbeta sedan tidigare och hur stor hemsidan är. För enklare hemsidor kan WordPress vara ett mycket bra alternativ.

Vi flyttade hela designen till WordPress och byggde samtidigt ett enkelt intränat. Därefter flyttade vi all information till det nya systemet. Den nya hemsidan kommer lanseras inom kort. Därefter kommer vi ha en kortare utbildning så kunden lär sig hantera det nya systemet.

Lämna en kommentar

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.