Webbplats med intranät åt Apona

Apona arbetar sedan med personlig assistans. Företaget bildades 2005 och har idag 41 anställda. Mediastrategi har fått uppdraget att utveckla en ny webbplats med intranät åt Apona. Arbetet är påbörjat och webbplatsen levereras i slutet av året.

Vi hälsar dem välkomna som kund och hoppas på ett lyckat samarbete.

Confidence väljer Mediastrategi

Företaget Confidence väljer Mediastrategi som leverantör av den nya webbplatsen. Arbetet med ny design har påbörjats och lanseringen kommer ske under november månad.

Vi tackar för förtroendet och hälsar Confidence välkomna som kund hos oss på Mediastrategi.

Om Confidence
Confidence operativa verksamheter, Säkerhet & Brand samt Event & Lås, ingår i Confidence International AB (publ.), ett publikt bolag listat på NASDAQ OMX First North. Företagsgruppen grundades 1989 och har idag ca 54 anställda och finns representerade i Sverige (Stockholm och Göteborg).

Confidence är en systemintegratör som ökar kundernas effektivitet genom att förena traditionell säkerhetsteknik med IP-teknologi. Confidence erbjuder en komplett portfölj av oberoende integrerade produkter och tjänster inom säkerhetsanalys, säkerhet, access, brand, larm, och IT infrastruktur.

Besök Confidence här

Caravan Club – Vidareutveckling och förvaltning

Caravan Club är en förening för alla som gillar camping. Klubben bildades 1958 och har idag nära 30 000 medlemmar. Caravan Club sätter familjen i centrum med en verksamhet som är anpassad för alla och för skiftande behov. Basen för verksamheten är ett aktivt fritids- och friluftsliv med många aktiviteter, en omfattande träffverksamhet, utbildning, teknisk rådgivning m.m. Stora resurser satsas också på att bl.a. förbättra trafiksäkerheten och att utveckla campinglivet.

Mediastrategi har fått i uppdrag att vidareutveckla hemsidan/communityn som är byggd med Joomla CMS, samt hjälpa till med förvaltningen.

Vi tackar för förtroendet och önskar dem välkomna!