Caravan Club – Vidareutveckling och förvaltning

Caravan Club är en förening för alla som gillar camping. Klubben bildades 1958 och har idag nära 30 000 medlemmar. Caravan Club sätter familjen i centrum med en verksamhet som är anpassad för alla och för skiftande behov. Basen för verksamheten är ett aktivt fritids- och friluftsliv med många aktiviteter, en omfattande träffverksamhet, utbildning, teknisk rådgivning m.m. Stora resurser satsas också på att bl.a. förbättra trafiksäkerheten och att utveckla campinglivet.

Mediastrategi har fått i uppdrag att vidareutveckla hemsidan/communityn som är byggd med Joomla CMS, samt hjälpa till med förvaltningen.

Vi tackar för förtroendet och önskar dem välkomna!

Kommentarsfunktionen är stängd.