Nytt avtal med Norrbottens Älghundsklubb (NÄK)

Norrbottens Älghundklubb är en förening med över 1000 medlemmar. Deras syfte är att främja avel med av Svenska Kennelklubben erkända älghundraser. Samt verka för utveckling av praktiskt bruk av dessa raser. Genom utbildningar, utställningar, jaktprov, spårprov och rådgivning vill de förverkliga sitt syfte.

Vårt uppdrag blir att ta fram en ny design samt bygga en ny hemsida från grunden. Som system kommer vi använda senaste versionen av Joomla. Anledningen till valet av Joomla är dels att kunden sedan tidigare har arbetat med systemet, samt att många av de andra klubbarna också kör med Joomla. Det finns även bra möjligheter att bygga ett mindre intränat i Joomla från grunden, något som kan vara intressant för föreningen i framtiden.

Förrutom byte av design och system kommer vi bygga en annonsplats där medlemmar kan köpa och sälja relaterade produkter, möjlighet till bannerannonsering, kopplingar för betalning av medlemskap.

Vi tackar för förtroendet och ser fram emot projektstarten!

Lämna en kommentar

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.